พิมพ์ชื่อผู้ร่วมจัดทำหนังสือที่ปกหน้า และปกหลัง (ด้านใน)

กรณีสั่งแบบพิมพ์รายชื่อ จะมีพื้นที่ใส่ชื่อได้สองหน้า คือปกหน้า และปกหลัง (ด้านใน) ได้ประมาณ 50-60 ชื่อ

ถ้าชื่อเยอะกว่านั้น สามารถย่อขนาดฟอนต์หน้ารายชื่อให้เล็กลงเพื่อใส่ได้มากขึ้น ได้ถึงประมาณ 80-100 ชื่อ

ในกรณีที่มีรายชื่อเยอะมากจนใส่ไม่พอในสองหน้านี้ จะต้องเพิ่มใบแทรก โดยจะมีค่าพิมพ์ใบแทรกเพิ่มเติม

ถ้าจำเป็นต้องเพิ่มใบแทรก รบกวนสอบถามค่าพิมพ์ใบแทรกอีกครั้ง

Visitors: 188,076