หลักความสุข 9 ประการ

หลักความสุข 9 ประการที่คุณทำได้ไม่ยาก

1. จงมีชีวิตอยู่ด้วยจิตแห่งความรัก

รักโดยไม่หวังผลตอบแทน แล้วคุณจะไม่ต้องพบกับคำว่า ความผิดหวัง ความแค้น ความเสียใจอย่างที่ผ่านมา

2. จงมีชีวิตอยู่ด้วยการให้อภัย

แล้วคุณจะพบว่าคุณมีจิตใจที่แจ่มใสตลอดเวลา ไม่ปวดร้าวกับอดีตใดๆ

3. จงมีชีวิตอยู่ด้วยการรู้จักตนเองมากกว่ารู้จักผู้อื่น

แล้วคุณจะพบว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนแต่แก้ไขด้วยตัวเราทั้งสิ้น

4. จงมีชีวิตอยู่ด้วยการอยู่อย่างพอเพียง

แล้วคุณจะพบว่าคุณไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยเกินความจำเป็น ด้วยความอยากและความโลภ

5. จงมีชีวิตอยู่กับความจริง

แล้วคุณจะพบว่าจิตของคุณได้รับการปล่อยวางอย่างแท้จริง โดยไม่ความหวังกับสิ่งใดจนเกินไป

6. จงมีชีวิตอยู่อย่างผู้ให้มากกว่าการเป็นผู้รับ

แล้วคุณจะพบกับความสุขลึกๆ ที่เป็นยาอายุวัฒนะจากการให้นั่นเอง

7. จงมีชีวิตอยู่อย่างมีศีล สมาธิ ปัญญา

แล้วคุณจะพบกับคุณค่าของชีวิตที่จะมีแต่คำว่า สะอาด สว่าง สงบ

8. จงมีชีวิตอยู่กับปัจจุบัน

อดีตคือประสบการณ์ อนาคตยังมาไม่ถึง ฉะนั้นทำวันนี้ให้ดีที่สุด แล้วคุณจะพบว่าชีวิตจะดีขึ้น  และมีความสุขมากขึ้นกว่าที่ผ่านมาอย่างเห็นได้ชัด

9. จงมีชีวิตอยู่ด้วยการสะสมความดีและบุญกุศลให้มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

แล้วคุณจะพบว่าชีวิตของคุณมีตัวช่วยอยู่ตลอดเวลา คุณจะแคล้วคลาดจากภัยพิบัติทั้งปวง เพราะผลบุญจะลงมาหล่อเลี้ยง และรักษาบุคคลนั้นให้มีความสุขความเจริญสืบต่อไป

 

บทความนี้มีอยู่ในหนังสือ

บทสวดมนต์ดอกไม้ (รหัส 9002)

สนใจพิมพ์เผยแผ่เป็นธรรมทาน คลิก

Visitors: 226,800