หนังสือ 20 หลักธรรม หนุนนำชีวิต

รวบรวมหลักธรรมที่เปรียบเสมือนรากฐานในการใช้ชีวิต 
20 ข้อ ซึ่งเราคุ้นเคยกันมาตั้งแต่ตอนเรียนในวัยเด็ก แต่อาจจะ
หลงลืม ไม่ได้นำมาปฏิบัติกันซักเท่าไหร่ คงจะดีไม่น้อยถ้าเราช่วยกันปลูกฝังหลักธรรมเหล่านี้แก่เด็กรุ่นใหม่ 
เป็นเสมือนวัคซีนทางใจ ช่วยให้เค้าดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้ 
อย่างมีความสุข นอกจากนี้ด้านท้ายเล่มยังมีบทสวดมนต์สำหรับใช้สวดประจำวันอีกด้วย
 
 
 

 

 


ชื่อหนังสือ: 20 หลักธรรม หนุนนำชีวิต

รหัส

9005

ขนาด

12.7 x 18.5 ซ.ม.

กระดาษ

ปอนด์

หมึกพิมพ์

4 สี

จำนวนหน้า

48 หน้า

การเข้าเล่ม

เย็บแม็ก

 แบบไม่พิมพ์รายชื่อ (ไม่มีขั้นต่ำ)

1 เล่ม ขึ้นไป 15.00 บาท

แบบพิมพ์รายชื่อ (ขั้นต่ำ 100 เล่ม)

100 เล่ม ขึ้นไป 27.00 บาท

200 เล่ม ขึ้นไป 27.00 บาท

300 เล่ม ขึ้นไป 20.00 บาท

400 เล่ม ขึ้นไป 20.00 บาท

500 เล่ม ขึ้นไป 18.00 บาท

1,000 เล่ม ขึ้นไป 17.00 บาท

2,000 เล่ม ขึ้นไป 16.00 บาท

3,000 เล่ม ขึ้นไป 15.00 บาท

4,000 เล่ม ขึ้นไป 14.50 บาท

5,000 เล่ม ขึ้นไป  14.00 บาท

10,000 เล่ม ขึ้นไป  13.50 บาท20 หลักธรรม หนุนนำชีวิต

พรหมวิหาร 4

อิทธิบาท 4

อริยสัจ 4

ฆราวาสธรรม 4

สังคหวัตถุ 4

คำถวายหนังสือสวดมนต์

วิธีสวดมนต์

บูชาพระรัตนตรัย

กราบพระรัตนตรัย

ขอขมาพระรัตนตรัย

นมัสการพระพุทธเจ้า

ไตรสรณคมน์

อาราธนาศีล 5

สมาทานศีล 5

บทถวายพรพระ (อิติปิ โสฯ)

พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ)

ชัยปริตร (มหากาฯ)

อิติปิ โส เท่าอายุบวกด้วย 1 จบ

พระคาถาชินบัญชร

แผ่เมตตาแก่ตนเอง

แผ่เมตตาแก่สรรพสัตว์

แผ่ส่วนกุศล

กรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร

วิธีปฏิบัติกรรมฐานแบบง่ายๆ

กะระณียะเมตตะสุตตัง (ย่อ)

คาถาขอบารมีเจ้าแม่กวนอิม

คาถามหาลาภ

คาถาโชคลาภ

คาถาขอลาภจากพระสีวลี

 

 

 

รูปถ่ายเล่มจริงอยู่ล่างสุด เลื่อนลงไปดูได้ครับ     

สอบถาม สั่งซื้อ โทร. 084-979-3953

 

Visitors: 199,712