หนังสือ 20 หลักธรรม หนุนนำชีวิต

รวบรวมหลักธรรมที่เปรียบเสมือนรากฐานในการใช้ชีวิต 

20 ข้อ ซึ่งเราคุ้นเคยกันมาตั้งแต่ตอนเรียนในวัยเด็ก แต่อาจจะ

หลงลืม ไม่ได้นำมาปฏิบัติกันซักเท่าไหร่ คงจะดีไม่น้อยถ้าเราช่วยกันปลูกฝังหลักธรรมเหล่านี้แก่เด็กรุ่นใหม่ 

เป็นเสมือนวัคซีนทางใจ ช่วยให้เค้าดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้ 

อย่างมีความสุข นอกจากนี้ด้านท้ายเล่มยังมีบทสวดมนต์สำหรับใช้สวดประจำวันอีกด้วย

ประกอบไปด้วย พรหมวิหาร 4, อิทธิบาท 4, อริยสัจ 4, ฆราวาสธรรม 4 และสังคหวัตถุ 4

 

 

 

 


ชื่อหนังสือ: 20 หลักธรรม หนุนนำชีวิต

รหัส

9005

ขนาด

12.7 x 18.5 ซ.ม.

กระดาษ

ปอนด์

หมึกพิมพ์

4 สี

จำนวนหน้า

48 หน้า

การเข้าเล่ม

เย็บแม็ก

 แบบไม่พิมพ์รายชื่อ (ไม่มีขั้นต่ำ)

1 เล่ม ขึ้นไป 15.00 บาท

 

แบบพิมพ์รายชื่อ (ขั้นต่ำ 100 เล่ม)

100 เล่มขึ้นไป 18.00 บาท

1,000 เล่ม ขึ้นไป 17.00 บาท

2,000 เล่ม ขึ้นไป 16.00 บาท

 20 หลักธรรม หนุนนำชีวิต

พรหมวิหาร 4

อิทธิบาท 4

อริยสัจ 4

ฆราวาสธรรม 4

สังคหวัตถุ 4

คำถวายหนังสือสวดมนต์

วิธีสวดมนต์

บูชาพระรัตนตรัย

กราบพระรัตนตรัย

ขอขมาพระรัตนตรัย

นมัสการพระพุทธเจ้า

ไตรสรณคมน์

อาราธนาศีล 5

สมาทานศีล 5

บทถวายพรพระ (อิติปิ โสฯ)

พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ)

ชัยปริตร (มหากาฯ)

อิติปิ โส เท่าอายุบวกด้วย 1 จบ

พระคาถาชินบัญชร

แผ่เมตตาแก่ตนเอง

แผ่เมตตาแก่สรรพสัตว์

แผ่ส่วนกุศล

กรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร

วิธีปฏิบัติกรรมฐานแบบง่ายๆ

กะระณียะเมตตะสุตตัง (ย่อ)

คาถาขอบารมีเจ้าแม่กวนอิม

คาถามหาลาภ

คาถาโชคลาภ

คาถาขอลาภจากพระสีวลี

 

 

 

รูปถ่ายเล่มจริงอยู่ล่างสุด เลื่อนลงไปดูได้ครับ

                  

 

สอบถาม สั่งซื้อ โทร. 084-979-3953

Visitors: 226,793