หนังสือทำวัตรเช้า - เย็น

การทำวัตรเมื่อทำเป็นประจำจะได้อานิสงส์หลายประการ 
เช่นเกิดความชื่นใจ เปรียบเสมือนการเข้าเฝ้าองค์
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อหน้าพระพักตร์ เป็นการปฏิบัติกรรมฐานรูปแบบหนึ่ง ทำให้ใจมีสมาธิแน่วแน่ 
หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมบทสวดมนต์ทำวัตรเช้า-เย็น พร้อมคำแปลเอาไว้ และคำสอนของท่านพุทธทาสภิกขุ
พิมพ์สีทั้งเล่ม ตกแต่งด้วยภาพดอกไม้ สวยงาม และสดชื่น
 
 
 

 

 


ชื่อหนังสือ: ทำวัตรเช้า - เย็น (พร้อมคำแปล)

รหัส

9006

ขนาด

10.4 x 14.3 ซ.ม.

กระดาษ

ปอนด์

หมึกพิมพ์

4 สี

จำนวนหน้า

80 หน้า

การเข้าเล่ม

เย็บแม็ก

แบบไม่พิมพ์รายชื่อ (ไม่มีขั้นต่ำ)

1 เล่ม ขึ้นไป 15.00 บาท

แบบพิมพ์รายชื่อ (ขั้นต่ำ 100 เล่ม)

100 เล่ม ขึ้นไป 27.00 บาท

200 เล่ม ขึ้นไป 27.00 บาท

300 เล่ม ขึ้นไป 20.00 บาท

400 เล่ม ขึ้นไป 20.00 บาท

500 เล่ม ขึ้นไป 18.00 บาท

1,000 เล่ม ขึ้นไป 17.00 บาท

2,000 เล่ม ขึ้นไป 16.00 บาท

3,000 เล่ม ขึ้นไป 15.00 บาท

4,000 เล่ม ขึ้นไป 14.50 บาท

5,000 เล่ม ขึ้นไป  14.00 บาท

10,000 เล่ม ขึ้นไป  13.50 บาทอานิสงส์ของการไหว้พระสวดมนต์

14 คำสอนท่านพุทธทาส

ทำวัตรเช้า

- คำบูชาพระรัตนตรัย

- คำกราบพระรัตนตรัย

- ปุพพะภาคะนะมาการ

- พุทธาภิภุติ

- ธัมมาภิภุติ

- สังฆาภิภุติ

- ระตะนัตตะยัปปะณามะคาถา

- สังเวคะปะริกิตตะนะปาฐะ

- ปัตติทานะคาถา (กรวดน้ำตอนเช้า)

ทำวัตรเย็น

- คำบูชาพระรัตนตรัย

- คำกราบพระรัตนตรัย

- ปุพพะภาคะนะมาการ

 

- พุทธานุสสะติ

- พุทธาภิคีติ

- ธัมมานุสสะติ

- ธัมมาภิคีติ

- สังฆานุสสะติ

- สังฆาภิคีติ

- อุททิสสะนาธิฏฐานะคาถา (กรวดน้ำตอนเย็น)

บทสวดมนต์ทั่วไป

พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง)

ชัยปริตร (มหากาฯ)

อิติปิ โส เท่าอายุบวกด้วย 1 จบ

พระคาถาชินบัญชร

แผ่เมตตาแก่ตนเอง

อธิษฐานอโหสิกรรม

แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์

 

 

รูปถ่ายเล่มจริงอยู่ล่างสุด เลื่อนลงไปดูได้ครับ     

สอบถาม สั่งซื้อ โทร. 084-979-3953

 

Visitors: 199,706