หนังสือทำวัตรเช้า - เย็น

การทำวัตรเมื่อทำเป็นประจำจะได้อานิสงส์หลายประการ 

เช่นเกิดความชื่นใจ เปรียบเสมือนการเข้าเฝ้าองค์

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อหน้าพระพักตร์ เป็นการปฏิบัติกรรมฐานรูปแบบหนึ่ง ทำให้ใจมีสมาธิแน่วแน่ 

หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมบทสวดมนต์ทำวัตรเช้า-เย็น พร้อมคำแปลเอาไว้ และคำสอนของท่านพุทธทาสภิกขุ

พิมพ์สีทั้งเล่ม ตกแต่งด้วยภาพดอกไม้ สวยงาม และสดชื่น

 

 

 

 


ชื่อหนังสือ: ทำวัตรเช้า - เย็น (พร้อมคำแปล)

รหัส

9006

ขนาด

10.4 x 14.3 ซ.ม.

กระดาษ

ปอนด์

หมึกพิมพ์

4 สี

จำนวนหน้า

80 หน้า

การเข้าเล่ม

เย็บแม็ก

แบบไม่พิมพ์รายชื่อ (ไม่มีขั้นต่ำ)

1 เล่ม ขึ้นไป 15.00 บาท

 

แบบพิมพ์รายชื่อ (ขั้นต่ำ 100 เล่ม)

100 เล่ม ขึ้นไป 18.00 บาท

1,000 เล่ม ขึ้นไป 17.00 บาท

2,000 เล่ม ขึ้นไป 16.00 บาท

 อานิสงส์ของการไหว้พระสวดมนต์

14 คำสอนท่านพุทธทาส

ทำวัตรเช้า

- คำบูชาพระรัตนตรัย

- คำกราบพระรัตนตรัย

- ปุพพะภาคะนะมาการ

- พุทธาภิภุติ

- ธัมมาภิภุติ

- สังฆาภิภุติ

- ระตะนัตตะยัปปะณามะคาถา

- สังเวคะปะริกิตตะนะปาฐะ

- ปัตติทานะคาถา (กรวดน้ำตอนเช้า)

ทำวัตรเย็น

- คำบูชาพระรัตนตรัย

- คำกราบพระรัตนตรัย

- ปุพพะภาคะนะมาการ

 

- พุทธานุสสะติ

- พุทธาภิคีติ

- ธัมมานุสสะติ

- ธัมมาภิคีติ

- สังฆานุสสะติ

- สังฆาภิคีติ

- อุททิสสะนาธิฏฐานะคาถา (กรวดน้ำตอนเย็น)

บทสวดมนต์ทั่วไป

พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง)

ชัยปริตร (มหากาฯ)

อิติปิ โส เท่าอายุบวกด้วย 1 จบ

พระคาถาชินบัญชร

แผ่เมตตาแก่ตนเอง

อธิษฐานอโหสิกรรม

แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์

 

 

รูปถ่ายเล่มจริงอยู่ล่างสุด เลื่อนลงไปดูได้ครับ

                  

 

สอบถาม สั่งซื้อ โทร. 084-979-3953

Visitors: 226,801